Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

dziom
9209 25fe
Mhm.

June 24 2015

dziom
1318 177f 500
Sopot, ulica Haffnera.
By Anna Reinert.
Reposted fromrol rol viasalami salami
dziom
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viademijohn demijohn
7101 2708 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
dziom
Reposted fromweightless weightless viademijohn demijohn
dziom
2911 8ffb 500
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo viademijohn demijohn
dziom
7377 8df8 500
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viademijohn demijohn
1765 41ad 500
dziom

The Gulf of Alaska 

In this particular area two seas meet but do not mix due to difference in water density.

Reposted fromdauser dauser viathebelljar thebelljar
dziom
7693 6a59 500
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viademijohn demijohn
dziom
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamayamar mayamar
dziom
2688 6c4c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
8415 20f1 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viathebelljar thebelljar
dziom
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamayamar mayamar
1565 b31d
Reposted frompociemucka pociemucka viamayamar mayamar

June 22 2015

dziom
2241 7c87
Reposted fromstarswirl starswirl via13-days 13-days
dziom
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via13-days 13-days
dziom
2392 8de3
Reposted fromdemoralizuje demoralizuje viahogwarts hogwarts
dziom
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaslodziak slodziak
dziom
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl